Klíma márkák

Ingyenes klíma házhozszállítás az egész országban!
Panasonic inverteres klíma akció
Toshiba Avant inverteres klíma akció

Panasonic hőszivattyú ELMŰ ÉMÁSZ akció

Vásároljon most Panasonic hőszivattyút és az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfeleknek 6000kWh energia díj engedmény jár - GEO tarifával!

 

Az akcióban megvásárolható Panasonic hőszivattyúk listája>> 

 

ELMŰ-ÉMÁSZ-Panasonic 2013 promóciós program - Részvételi feltételek

1. A promóciós csomag tartalma:
 GEO tarifa
 A felhasználó a külön mért, a Szolgáltató által GEO tarifával a felhasználó részére kiszámlázott hőszivattyús
fűtési rendszer fogyasztásából 6.000 kWh áramdíj kedvezményben részesül.

2. A promócióban való részvétel feltételei:
Az ELMŰ-ÉMÁSZ- Panasonic promóciós program célja az energiatudatos fogyasztói magatartás és a megújuló
energiák gyakorlati alkalmazásának elterjesztése jegyében, az új hőszivattyús fűtési rendszer beruházások támogatása.
A promóciós csomag írásban igényelhető, a Panasonic Magyarország partnerei által kitöltött, ELMŰ-ÉMÁSZ
Vevőkóddal ellátott, érvényesített „Nyilatkozat” benyújtásával. Az igénylés elfogadásához szükséges hogy a Partner
érvényesítse (dátum, aláírás, bélyegző).
A Szolgáltató fenntartja a jogot a Partnerek körének változtatására. A Partnerek aktuális listája a Panasonic
Magyarország, az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati pontjain, valamint a www.aram.hu weboldalon keresztül érhető el.
A Szolgáltató kizárólag a benyújtáskor érvényes Partner lista alapján tudja az igényeket elfogadni.
A promóciós csomagot a felhasználó - a GEO tarifával együtt - az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálatán igényelheti.

3. A promóció kezdete, időtartama:
A promóciós program 2013.09.01-2013.12.31-ig van érvényben. A Szolgáltató fenntartja a jogot a promóció
meghosszabbítására, vagy megszüntetésére. A promóciós csomag minden olyan új bekapcsolás esetén igénybe
vehető, amely a promóció kezdetekor még nem került megrendelésre és nem kezdődött meg a kivitelezés.
A promóciós csomag nem vehető igénybe a promóció kezdetekor már megrendelt beruházásokra, függetlenül
attól, hogy rendelkezik villamos bekötéssel, vagy sem. Továbbá a promóciós csomag nem igényelhető a már
átadott és villamos bekötéssel rendelkező beruházásokra sem.

4. A promóció vége:
A promóciós csomag azon esetekben vehető igénybe, amikor a Felhasználó a promóció befejezésének
időpontjában már érvényes megrendeléssel, valamint a Partner és a Szolgáltató által hitelesített „Nyilatkozattal”
rendelkezik a promóciós csomag igénybevételének jogosultságáról. Nem jár azokra a beruházásokra, amelyeket
a promóció végének időpontját követően rendeltek meg, illetve azon esetekben, amikor a Promóció végének
időpontjáig a Felhasználó még nem rendelkezik érvényes a Partner és a Szolgáltató által érvényesített
„Nyilatkozat”-tal, mely igazolja az elvégzett bekötést és a promóciós csomag igénybevételének jogosultságát.

5. Általános feltételek:
A promóció más akciókkal nem vonható össze. A promóciós csomag igénylése, illetve igénybevétele a Részvételi
feltételek elfogadását jelenti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a promóciót megszüntesse,
tartamát megváltoztassa, illetve azt újraindítsa. Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal.
Jelen promócióra a magyar jog előírásai az irányadóak. Az előfizetői szerződésre, szolgáltatási feltételekre
vonatkozóan, a Részvételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Üzletszabályzata változatlanul
érvényben marad. 

 

ELMŰ-ÉMÁSZ-Panasonic 2013 promóciós program – Gyakran ismételt kérdések

1. Mi a hőszivattyú?
A hőszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony
hőmérsékletű energiát, majd azt magasabb hőfokszintre emeli, mellyel már lehetséges fűteni vagy melegvizet
előállítani. A hőszivattyús fűtési rendszerek fő vonzereje a gazdaságos üzemeltetés és az alacsony környezeti
terhelés. A technológia növekvő népszerűségét jól jellemzi, hogy elterjedésük a fejlettebb országokban - még a
hideg klímájú Skandináviában is - évek óta rendkívül gyorsan nő. Gazdaságosságuk kulcsa, hogy a környezetben
lévő hőenergiát képesek kinyerni és a fűtéshez szükséges hőt előállítani. A legtöbb hőszivattyú a talajban lévő
hőenergiát használja fel, de vannak már olyan berendezések, amelyek a levegőből nyerik ki a megfelelő
mennyiségű hőenergiát.
Rendszerint 1 kWh elektromos energia elégséges 3-5 kWh fűtő teljesítmény előállításához, ezért azt mondhatjuk,
hogy a hőszivattyús rendszerek 3-5-ször hatékonyabbak, mint a hagyományos rendszerek, a környezetre gyakorolt
hatás és az üzemeltetési költségek szempontjából is. További előny, hogy a legtöbb berendezés hűtésre, illetve
légkondícionálásra is alkalmas.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport környezetvédelmi és energetikai szempontból a fosszilis tüzelőanyagok
használatához kapcsolódó károsanyag-kibocsátás csökkenését, az energiatudatosabb fogyasztói szemléletmód
és magatartás terjedését várja az új technológiától, és ezt a célt szem előtt tartva vezette be az GEO tarifát.

2. Mi a hőszivattyús tarifa?
Az ELMŰ-ÉMÁSZ a GEO tarifával a hőszivattyús rendszerek működtetéséhez nyújt ügyfelei számára kedvező árú
villamos energiaszolgáltatást.

3. Mi a tarifa pontos neve?
„B” GEO. A „B” betű arra utal, hogy vezérelt tarifáról van szó.

4. Hány órában működtethető a hőszivattyú a tarifa használatával?
Napi 20 órás vételezésre van lehetőség.

5. Mennyi a vezérelt ciklusok ideje?
Naponta legalább 20 óra fűtési időt nyújt úgy, hogy a megszakítás 2 óránál rövidebb, és két megszakítás között minimálisan 2 óra bekapcsolási idő áll rendelkezésre. Ezzel a hőszivattyús rendszer megfelelő mennyiségű villamos energia betáplálást kap a folyamatos üzemeléshez.

6. Kik vehetik igénybe?
A tarifát lakossági ügyfelek, továbbá a 3x63 Ampert (39 kW) meg nem haladó névleges csatlakozási értékkel
rendelkező üzleti ügyfelek és közintézmények igényelhetik meglévő, illetve új hőszivattyús rendszer villamos -
energia-ellátásához.

7. Mennyi a tarifa díja?
A GEO tarifa bruttó végfelhasználói díja 29,05Ft/kWh lakossági, illetve 29,43 Ft/kWh nem lakossági, valamint közintézményi fogyasztók számára.

8. Milyen feltételekkel lehet igénybe venni a tarifát?
A tarifát az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók igényelhetik az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területein.
A kedvezményes tarifa kizárólag a hőszivattyú berendezés villamosenergia-ellátására használható. A hőszivattyú
bekötését a vezérelt elosztó hálózati áramkörre állandó jelleggel rögzített módon, nem dugaszolhatóan kell
elvégezni. Más berendezés üzemeltetése erről a csatlakozásról szerződésszegésnek minősül. A szerződésnek
megfelelő használatot az elosztó engedélyes jogosult ellenőrizni. Szerződésszegés esetén a kedvezményes tarifa
alkalmazása megszűnik és a felhasznált villamos energia árát, valamint az elosztói díjakat a kereskedő jogosult a
normál tarifának megfelelő díjakkal - visszamenőlegesen legfeljebb egy évre – kiszámlázni.

9. Milyen mérőre van szükség?
A hőszivattyú berendezések üzemeltetéséhez kínált kedvezményes tarifa igénybevételéhez hangfrekvenciás vezérlővel
ellátott, külön mérőórára van szükség. Az elosztó engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft. / ÉMÁSZ Hálózati Kft.)
különmért, vezérelt csatlakozást biztosít, a hatályos rendeletek szerint. A fogyasztásmérő, a vezérlő berendezés
és szükség esetén a mágneskapcsoló elhelyezéséhez szükséges mérőhelyet az általános előírásoknak megfelelő
módon, a felhasználónak kell kialakítania. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a mérőhely kialakítása
teljesítményhez
illeszkedő, az egyéb háztartási fogyasztóknál előírt műszaki követelményeknek megfelelő kell, hogy
legyen, tehát többlet elvárás nincs a mérőhellyel szemben. Ezért a meglévő szabványos mérőhelyek rendszerint
alkalmasak lehetnek az új mérő felszerelésére.

10. Ki végezheti a mérőhely kialakítást és a bekötést?
A fogyasztásmérőhely és a villamos csatlakozó berendezés kiépítését csak a MEE VET által regisztrált kivitelezők
végezhetik.

11. Milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni a hőszivattyúnak a bekapcsoláshoz?
Csak olyan berendezés helyezhető üzembe, amely teljesíti a Hőszivattyú műszaki megfelelőségi követelmények
című dokumentumban foglaltakat, mely letölthető honlapunkról, vagy elérhető ügyfélszolgálati irodáinkban és
az Energia Pontok munkatársainál.

12. Mik a belső hálózat kialakítás követelményei?
A hálózat kialakítás alapvetően megegyezik a vezérelt bekapcsolásnál alkalmazott eljárásmóddal, az alábbi
eltérésekkel:
A nyomvonal kialakításánál ügyelni kell arra, hogy ne legyen kötés a csatlakozóvezetékben. Minimálisan
alkalmazható 4mm2 keresztmetszetű réz vezető, 20mm2 védőcsőben, ill. a terhelésnek megfelelő méretezés
szerint.
Csatlakozás kialakítása: A leágazás végpontján plombázható elosztót kell elhelyezni, melyről a hőszivattyú
villamos ellátása történik. Az elosztó villamos csatlakozása bontatlanul mereven, nem a dugaszolóaljzaton
keresztül történik. A hőszivattyú villamos ellátását szolgáló tápvezeték kialakítását a szolgáltató ellenőrizheti.

13. Meglévő hőszivattyú esetén is igényelhető az ELMŰ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós csomag?
Nem. Csak a promóció idején 2013.09.01-2013.12.31-ig vásárolt, a Panasonic Magyarország által forgalmazott, a
GEO tarifa műszaki követelményeinek megfelelő hőszivattyúkra vonatkozik.

14. Van lehetőség más elektromos berendezés működtetésére is a tarifával?
Nincs, a GEO tarifa kizárólag hőszivattyú működtetésére alkalmazható.

15. Hogyan igénylehető a tarifa?
A tarifa igénylése az „Igénybejelentő” nyomtatványon történik. A nyomtatvány elérhető ügyfélszolgálati
irodáinkban, illetve letölthető weboldalainkról.
A nyomtatvány leadható személyesen, azon Ügyfélszolgálati irodáinkban, ahol van műszaki ügyintézés. Továbbá
visszajuttatható levélben (postai úton), társaságaink központi levelezési címére is.

16. Mik a szerződéskötés előfeltételei?
A villamos szerelést csak a Szolgáltató által regisztrált villanyszerelő végezheti, aki kivitelezői nyilatkozatot állít ki.
A beépített berendezésről és a szerelés elvégzéséről nyilatkozatot kell kiállítani, ami tartalmazza a beépített
berendezés típusát, villamos, és nem villamos teljesítmény adatait. A dokumentumot a kivitelezést végző
vállakozás készítheti el.

17. Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?
Tulajdoni lap, vagy adás-vételi szerződés, amennyiben teljesen új bekötésről van szó,
Már szerződéssel rendelkező ügyfelek esetén villanyszámla, vagy ügyfélszám,
Személyazonosságot igazoló okirat,
Regisztrált villanyszerelő kivitelezői nyilatkozat a villamos hálózat kiépítéséről,
Hőszivattyú kivitelezői nyilatkozat a berendezés műszaki megfelelőségéről.

18. Mikor történhet a bekapcsolás?
Bekapcsolás a fenti dokumentumok hiánytalan benyújtását és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia Pont munkatársainak
jóváhagyását követően történik.

19. Ellenőrzés, monitoring
A bekapcsolt rendszerek ellenőrzése először a bekapcsolást követő 30 napon belül, majd éves gyakorissággal
történik.

20. Mi a GEO program?
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport a környezettudatosság, illetve ehhez kapcsolódóan a hőszivattyús berendezések
elterjedésének támogatására a Panasonic Magyarország-gal közösen, promóciós programot dolgozott ki. Ennek
lényege, hogy a GEO promóciós programban a partnerünktől vásárolt hőszivattyú által felhasznált villamos energia
fogyasztásból 6.000 kWh áramdíjat átvállalunk ezzel a GEO program keretén belül megvalósuló hőszivattyús rendszer
beruházásokat segítik.

21. Mi GEO promóciós csomag tartalma?
GEO tarifa
6.000 kWh egyszeri áramdíj kedvezmény a hőszivattyús fűtési rendszer fogyasztásából

22.Milyen hőszivattyús beruházáshoz vehető igénybe a GEO promóciós csomag?
Kizárólag a GEO promóciós program Részvételi feltételeiben meghatároztottak szerint, az a Panasonic Magyarországi
képviseletétől, ill. az általuk kijelölt üzletektől megrendelt új hőszivattyús beruházások esetén vehető igénybe.

23.Mikortól meddig él a GEO promóciós program?
A promóciós program 2013.09.01-2013.12.31-ig van érvényben.

24. Folyamatban lévő hőszivattyús beruházásokhoz igényelhető a GEO promóciós csomag?
Nem.

25.Meglévő hőszivattyús rendszerekhez igényelhető a GEO promóciós csomag?
Nem.

26. Hol érhető el a szerződéses Partnerek listája?
Az ELMŰ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program szerződéses üzletek aktuális listája a Panasonic Magyarország és
az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati pontjain,
valamint a www.aram.hu weboldalon érhető el. A Szolgáltató kizárólag a benyújtás időpontjában érvényes Partner
lista alapján tudja az igényeket elfogadni.

27. Mit kell tenni, ha új hőszivattyús beruházást tervez, illetve a GEO promóciós program felkeltette az érdeklődését?
Javasoljuk, hogy kérjen szakmai tanácsot és ajánlatot az ELMŰ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program szerződéses
Partnereitől, akinek mindenkor aktuális listáját megtalálja ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve a www.aram.hu
internetes oldalon is.

28. Hová fordulhat a GEO tarifával, illetve a hatékony energiafelhasználással, energiatakarékossággal, a megújuló
energiák gyakorlati felhasználási lehetőségeivel kapcsolatos tanácsadásért?

Személyesen:
ELMŰ területen: Energia Pont - 1132 Budapest Váci út 72-74.
ÉMÁSZ területen: Energia Pont - Miskolc 3525 Dózsa György u. 13.
Műszaki ügyintézőnél az ügyfélszolgálati irodákon (Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja a
www.elmu.hu és a www.emasz.hu oldalakon.)

Interneten:
www.elmu.hu
www.emasz.hu
www.energiapersely.hu

E-mail-ben:
energiapont@elmu.hu
energiapont@emasz.hu

Telefonon:
Az ELMŰ Nyrt. ellátási területén: 06 40/38-38-38
Az ÉMÁSZ Nyrt. ellátási területén: 06 40/28-28-28
29.Hol érhető el a regisztrált villanyszerelők listája?
Energia Pontjaink munkatársainál
a www.elmu.hu, www.emasz.hu, illetve a www.energiapersely.hu oldalakon
ügyfélszolgálati irodáinkon

 

 

Kapcsolat

Hétfőtől-péntekig: 8-18h-ig
Telefon: 70 615-3643
Email:
Nagyobb térképre váltás
A kosarad jelenleg üres. Kosár értéke: 0 Ft